Welkom bij Kerteza

Kerteza is een organisatieadviesbureau dat u ondersteunt en begeleidt bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteitssystemen, veiligheidsmanagementsystemenprocesmanagement en organisatieadvies.

Daarnaast organiseert Kerteza cursussen, workshops en trainingen voor organisaties, zowel in-company als met open inschrijving.

Kerteza verzorgt voor een aantal accrediterende en certificerende instanties (mee) de opleiding van externe auditoren. Binnen Europa leidt Kerteza de inspectors op voor JACIE (stamceltransplantatiecentra) en de auditoren voor de OECI (Organisation of European Cancer Institutes). In Nederland doet Kerteza dit voor het NIAZ, de Raad voor Accreditatie/CCKL en de Vereniging Integrale Kankercentra.

Expertise in alle domeinen van de gezondheidszorg

Kerteza heeft ruim 15 jaar ervaring in organisaties in de gezondheidszorg binnen en buiten Europa. Voor specifieke informatie over het aanbod en werkzaamheden van Kerteza in uw land, zie menu Landen.

Kerteza is werkzaam op alle niveaus en disciplines in de gezondheidszorg en begeleidt op dit moment meer dan 250 organisaties bij het uitvoeren van projecten. Kerteza zet daar een tiental adviseurs en trainers voor in. De adviseurs hebben allen een achtergrond in de gezondheidszorg en hebben een ruime ervaring met veranderingsprocessen en het begeleiden van projecten. Afhankelijk van de vraag van de klant zoekt Kerteza naar de meest geschikte adviseur voor het betreffende project.

Ondersteuning van uw streven naar een optimale organisatie

Kerteza helpt om uw organisatiestructuur te optimaliseren en de processen daarin efficiënter te laten lopen door samen met u na te gaan waar winst te behalen valt. Kerteza maakt hiervoor gebruik van de principes van Lean management en/of andere procesanalyse technieken.
Kerteza begeleidt en ondersteunt organisaties bij het verder ontwikkelen en vormgeven van de beleidscyclus. Gebruikte methodieken hiervoor zijn onder andere een INK-positiebepaling en een SWOT-analyse.

Ondersteuning van uw streven naar kwaliteit

Kerteza begeleidt en ondersteunt een organisatie bij het opzetten, het implementeren of het onderhouden van een kwaliteitssysteem en/of een veiligheidsmanagementsysteem volgens de door u gekozen norm(en) en referentiekader(s). Dit varieert van het geven van een informatiesessie of training binnen een organisatieonderdeel tot het ondersteunen bij de volledige implementatie in alle geledingen van de organisatie.

Kerteza begeleidt en ondersteunt organisaties bij het verder ontwikkelen en verfijnen van hun kwaliteitssysteem. Een veel gebruikte methode is een procesanalyse waarbij alle aspecten van het primaire (of een ander) proces van de organisatie of organisatieonderdeel geanalyseerd worden. Het resultaat kan leiden tot verbetering van het proces of redesign van het proces of de organisatie.